The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20180831090852/http://lzud.lt/index.php?s_id=1&lang=lt
 
 
 
 
   
 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJA

ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMAS - PROFSĄJUNGOS PAREIGA

Kas mes ir ką atstovaujame

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LŽŪDPSF) įkurta 1990 m. kovo 2 dieną kaip savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija. Šiuo metu ji jungia 8035 profsąjungos narius, kurie susivieniję į 148 profesiniu, gamybiniu, teritoriniu ir kitais principais įsikūrusias žemės ūkio ir kitų šakų profesines sąjungas, jų susivienijimus. Federacija turi savo vėliavą ir ženklą.
Federacijos tikslas: atstovauti ir ginti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus, pasirašant sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis.

Atstovavimas

Tarptautinėse ir Lietuvos profesinėse sąjungose:

 • Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo darbuotojų profsąjungų federacijoje (EFFAT)
 • Tarptautinėse maisto pramonės, žemės ūkio, viešbučių, restoranų, tabako ir kitų giminingų šakų darbuotojų profsąjungų federacijoje (IUF);
 • Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (LPSK).

Gynimas

 • Teikti siūlymus Seimui, Vyriausybei dėl įstatymų, nutarimų priėmimo ir jų tobulinimo socialiniais-ekonominiais klausimais;
 • Informuoti profesines sąjungas ir jų narius visais rūpimais klausimais;
 • Teikti profesinių sąjungų nariams metodinę medžiagą socialiniais-ekonominiais klausimais;
 • Organizuoti profesinių sąjungų vadovų ir profsąjungos narių švietimą;
 • Koordinuoti profesinių sąjungų ir jų narių veiklą;
 • Organizuoti moksleivių poilsiaviečių veiklą ir platinti kelialapius į jas;

Veikla ir struktūra

Aukščiausias Federacijos organas suvažiavimas, kuris kviečiamas kas 5 metai. Suvažiavimai vyko 1990, 1992, 1995, 2000, 2004 ir 2009 metais.
Federacijos veiklai tarp suvažiavimų vadovauja Respublikinė taryba (RT), kuri posėdžiauja 2 kartus metuose.
Federacijos darbui tarp RT posėdžių vadovauja prezidiumas (RTP).
Federacija veikia pagal suvažiavimo, įvykusio 2009 m. birželio 5 d. patvirtintas veiklos kryptis.
Federacijos būstinė yra J. Basanavičiaus g. 29a, LT- 03109 Vilnius.

Federacijos organizacinė struktūra:

 • Profesinių sąjungų nariai;
 • Profesinės sąjungos;
 • Suvažiavimas;
 • Respublikinė taryba;
 • Prezidiumas;
 • Samdomi darbuotojai;
 • Jaunimo ir moterų komisijos;
 • Viešosios moksleivių poilsiavietės;

Tarptautiniai ryšiai

LŽŪDPS Federacija yra EFFAT (Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo federacijos) ir IUF (Tarptautinė maisto, žemės ūkio, restoranų ir kitų šakų federacijos) narė. Lietuvos maisto, žemės ūkio ir turizmo šakų profesines sąjungas, yra patvirtintas EFFAT Bendradarbiaujame su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Moldovos, Danijos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos ir kitomis giminingomis profesinėmis sąjungomis.
Dalyvaujame įvairiose šalies ir tarptautinėse programose, renginiuose.

Prezidiumo nariai

Regina Dapšytė

Tel.: 8 5 265 0170; mob. 8 650 71664

Jonas Garelčikovas Tel.: 8 5 2160601; 8614 12714
Marija Žiubrienė Tel. 8 421 69088; mob. 8 614 73949

Stasys Jakubauskas

Tel. 8 315 34676; 8 315 33780 n.; mob.8611 62461

Vincentas Banikonis

Ona Žvikienė

Danutė Bačinskienė

Tel. 8 340 63737; 8 340 66259 n.; mob. 8610 37489

Tel. 8 5 265 0274; mob. 8 650 71665

Tel.  mob. 8 6 85 19780

Kontrolės komisija

Alfonsas Petrauskas Tel.: 8 383 51171; 8 383 51663 n.; mob. 8689 79745
Stasė Rapalytė Tel. 8 428 53535 n.
Jūra Kriščionaitienė Tel. 8 347 53162; mob. 8 699 24044

LT EN